Vítejte na našich webových stránkách !!

Červenec 2007

O nás

9. července 2007 v 20:56 | Karla Houfková |  O nás
V současné době tvoří okres 6 základních organizací.Z toho 4 všeobecné a 2 specializované.
Běží o tyto organizace :
ZO ČSCH - SKOROTICE
ZO ČSCH - SVÁDOV
ZO ČSCH - ÚSTÍ NAD LABEM - 1
ZO ČSCH - ÚSTÍ NAD LABEM - 3
SPECIALIZOVANÁ ZO ČSCH - UŠLECHTILÝCH KOČEK
SPECIALIZOVANÁ ZO ČSCH - ZPĚVNÝCH KANÁRŮ
V domě chovatelů se scházejí mladí chovatelé. Mají jedinečnou možnost připravovat se na celostátní kolo soutěže chovatelské dovednosti mládeže
ZO ČSCH - SKOROTICE
Tvoří chovatelé čistokrevných králíků.
ZO ČSCH - SVÁDOV
Je všeobecnou organizací zabývající se převážně chovem čistokrevných plemen králíků a drůbeže.

ZO ČSCH ÚSTÍ NAD LABEM - 1

Počtem členů je největší organizací všeobecná organizace ZO ČSCH ÚSTÍ NAD LABEM - 1.
Její členové chovají čistokrevná plemena králíků, drůbeže, a holubů. Několik členů chová
drobné okrasné ptactvo. Někteří se zabývají akvaristikou.
Necelou polovinu členské základny tvoří Mladí chovatelé, kteří se zabývají chovem drobných hlodavců : Morčat, Křečků, Potkanů, Pískomilů aj.
Mladí chovatelé jsou organizátory propagační výstavy, kterou konají každoročně.
Výstava je tradičně spojena se soutěží o nejhezčí zvířátko a nejmilejšího mazlíčka.
Jde o ojedinělou akci, do které se přihlašují organizovaní a neorganizovaní Mladí chovatelé.

ZO ČSCH ÚSTÍ NAD LABEM - 3
Je sice všeobecnou organizací, ale prakticky všichni její členové jsou chovateli holubů,
okrasných a užitkových plemen.
SPECIALIZOVANÁ ZO ČSCH - CHOVATELŮ UŠLECHTILÝCH KOČEK
Jsou již po několik let pořadateli mezinárodní výstavy koček.
SPECIALIZOVANÁ ZO ČSCH - ZPĚVNÝCH KANÁRŮ
Je na severu Čech ojedinělou organizací sdružující chovatele jmenovaného druhu HARCKÉHO KANÁRA. Každoročně pořádají soutěž ve zpěvu kanárů, a to jak místní tak i oblastní.
Pravidelně obesílají mezinárodní mistrovskou soutěž, s nemalými úspěchy.

Inzerce

3. července 2007 v 12:30 | Karla Houfková |  Inzerce


Do této rubriky vkládejte pomocí komentářů svou inzerci. Nezapomeňte uvést informace o

zvířátku či chovatelských potřebách, ceně, kontakt na Vás, včetně Kraje odkud jste, a zda prodáte,

koupíte nebo vyměníte.


Děkujeme